“Наследници на Орфей” 2015 – конкурсна програма

   

 

   
   

 

   
   

ІII МЕЖДУНАРОДЕН

МУЗИКАЛЕН КОНКУРС

«НАСЛЕДНИЦИ НА ОРФЕЙ»

АЛБЕНА, БЪЛГАРИЯ

Септември 2015

 

П Р О Г Р А М А

   
   

 

   
   

 

   
02.09.2015 (сряда)  

О T К Р И B А Н E

  КК Албена
16.00 ч.  

КОНЦEРТ HA ЧЛEHOBE HA ЖУРИTO

  Хотел «Добруджа»
   

Германия, Канада, САЩ

  Зала «Атлантик»
         
         
03.09.2015 (четвъртък)  

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

  КК Албена
16.00 ч.  

Рaздeл «Класическа музика»

  Хотел «Добруджа»
   

пиано III възр. гр.,

1 тур акордеон IV възр. гр.,

1 тур пиано V възр. гр.

  Зала «Атлантик»
   

България, Германия, Китай, Руска Федерация, Турция, Южна Корея

   
         
         
04.09.2015 (петък)  

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

  КК Албена
16.00 ч.  

Рaздeл «Класическа музика»

  Хотел «Добруджа»
   

пиано II възр. гр.,

акордеон II възр. гр.,

2 тур акордеон IV възр. гр.,

1 тур пиано IV възр. гр.,

2 тур пиано V възр. гр.

Раздел «Поп-рок и джаз»

солист-певец I възр.гр.

  Зала «Атлантик»
   

Германия, Грузия, Китай,

Руска Федерация, Южна Корея

   
         
         
05.09.2015 (събота)  

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

  КК Албена
16.00 ч.  

Рaздeл «Класическа музика»

  Хотел «Добруджа»
   

цигулка II и III възр. гр.,

пиано II възр. гр.,

2 тур пиано IV възр. гр.,

камерни ансамбли I и III възр. гр.,

«музикална фамилия» II възр. гр.,

клавирни дуа IV възр. гр.

Раздел «Фолклор»

фолк-джаз

  Зала «Атлантик»
   

Австрия, Азербайджан, България, Китай, Румъния, Руска Федерация, САЩ, Южна Корея

   
         
         
06.09.2015 (неделя)  

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

  КК Албена
16.00 ч.  

Рaздeл «Класическа музика»

  Хотел «Добруджа»
   

пиано I, III и V възр. гр.,

флейта I, II, III възр. гр.,

«музикална фамилия» I възр. гр.,

«учител и ученик» I възр. гр.,

клавирни дуа III възр. гр.

  Зала «Атлантик»
   

Австрия, Азербайджан, България, Китай, Норвегия, Руска Федерация, Турция, Южна Корея

   
   

 

   
   

 

   
07.09.2015 (понеделник)  

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

  КК Албена
16.00 ч.  

КОНКУРС ЗА «ГРАН-ПРИ»

  Хотел «Добруджа»
   

 

  Зала «Атлантик»
   

 

   
   

 

   
08.09.2015 (вторник)  

НАГРАЖДАВАНЕ

  КК Албена
16.00 ч.  

И

  Хотел «Добруджа»
   

ГАЛАКОНЦЕРТ НА ЛАУРЕАТИ НА

  Зала «Атлантик»
   

III ММК «НАСЛЕДНИЦИ НА ОРФЕЙ»

АЛБЕНА, БЪЛГАРИЯ 2015

   
   

 

   
   

 

   
01 – 08 септември 2015  

МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ

  КК Албена
   

пиано, клавирни дуа и дуети, акордеон, флейта, камерна музика, aкомпaнимент